0905 578 839 minarik@montgas.sk

Referencie

Naša firma realizovala okrem iných aj tieto stavby:

Referencie

Naša firma realizovala okrem iných aj tieto stavby:

Plynofikácia – obec Norovce 1998 – budovanie hlavného plynovodu, zemné práce
Plynofikácia – obec Solčianky 1999-2000 – zemné práce – pretláčanie pod vozovky, plynofikácia rodinných domov
Rekonštrukcia plynovodu – ul. Pod Kalváriou 2004 -zemné práce, montáž STL a NTL plynovodu
Práce na tepelnom kanály 2004 – Topoľčany blok č. 220
Vnútorná plynoinštalácia, vodoinštalácia a odpady 2005 – Topoľčany, blok č. 214
Plynové a vodovodné prípojky 2005 – Topoľčany, blok č. 220, 221, 214
Nitra – Mlynárce blok č. 302, 303 2005 – práce na tepelnom kanály
MO SR Posádková správa Topoľčany 2000 – Jaselské kasárne – údržba, oprava a novobudovanie vodovodov, plynovodov, kanalizácií a kúrenia
TOPNAD, a. s., Topoľčany 2004 — vybudovanie nového vodovodu, kanalizácií a plynovej prípojky, vybudovanie kúrenia a plynovej kotolne
Plynofikácia – obec Veľké Ripňany – vybudovanie nového uličného plynovodu DN 63 vrátane 10-tich prípojok pre rodinné domy
vybudovanie uličného a požiarneho vodovodu DN 100 vrátane dvoch požiarnych hydrantov
STN plynové prípojky pre SPP, a. s. – RC – JUH, LC Nitra 2005 – STL a NTL plynové prípojky pre kategóriu obyvateľstvo, vrátane kompletných stavebno-montážnych prác, napojenie prípojky, vyhotovenie technicko-právnej dokumentácie a porealizačného zamerania
Zuberec – Hotel Osobitá 2006 – zdravotechnika, ústredné kúrenie a rozvod plynu
88 bytová jednotka Topoľčany – 2005- 2006 prekládka vodovodu, vonkajšia kanalizácia, rozvod NTL plynu + prípojky
Polyfunkčný dom Dunajská Streda 2007-2008 -vonkajšia kanalizácia, plynová prípojka, zdravotechnika, plynoinštalácia, ústredné vykurovanie Materská škola ul. J. Kráľa Topoľčany 2008 – kompletná rekonštrukcia plynovej kotolne 150 kw s použitím kotlov Protherm
Základná umelecká škola Topoľčany 2008 – vybudovanie zdroja tepla – kompletná rekonštrukcia plynovej kotolne 150 kw s použitím kotlov Viessmann
Bytový dom Nová Baňa – 55 bytová jednotka 2007-2008 – zdravotechnika, vodovod a vodovodné prípojky, zaolejovaná kanalizácia a kanalizačné prípojky
CE 7 VELUX WINDOWS Factory Partizánske 2008-2009 – vnútroareálový plynovod, stlačený rozvod vzduchu

Fotogaléria